कार्यक्रम दिनांक : नोव्हेंबर २२ - २५, २०१९

कार्यशाळा वेळापत्रक

 
Hall 1(24-Nov-2018)
Date Time Topic
24-Nov-2018 12 to 1.30 कापूस : बोन्ड अळी व्यवस्थापन , वैद्यकीय कापूस
  1.30 to 3 जवस उत्पादन आणि मूल्यवर्धन
  3 to 6 आले आणि हळद लागवड आणि प्रक्रियाHall 2(24-Nov-2018)
Date Time Topic
24- Nov-2018 12 to 1 भाजीपाला बीजोत्पादन
  1. to 3 शेळी आणि मेंढी पालन
  3 to 6 सेंद्रिय शेतीHall 3(24-Nov-2018)
Date Time Topic
24- Nov-2018 12 to 1.30 हरितगृह तंत्रज्ञान
  1.30 to 3 कीडनाशकाचा योग्य वापर
  3 to 6 फुलशेती

 


 

Hall 1 (25-Nov-2018)
Date Time Topic
25- Nov-2018 12 to 1.30 सूक्ष्म सिंचन
  1.30 to 3 कृषी वित्त पुरवठा डिजिटल पेमेन्टचे फायदे आणि घ्यावयाची काळजीHall 2 (25-Nov-2018)
Date Time Topic
25- Nov-2018 12 to 1.30 रेशीम शेती
  1.30 to 3 Farmers Producing Cos & Contract Farming
  3 to 6.00 कुक्कुट पालनHall 3 (25-Nov-2018)
Date Time Topic
25-Nov-2018 12 to 1.30 मधमाशी पालन
  1.30 to 4.30 जलसंधारण आणि भूजल पुनर्भरण
  4.30 to 6.00 जलयुक्त शिवार

 


 

Hall 1 (26-Nov-2018)
Date Time Topic
26- Nov-2018 12 to 1.30 चंदन शेती
  1.30 to 4.30 मत्स्यपालन आणि निर्यात संधीHall 2 (26-Nov-2018)
Date Time Topic
26- Nov-2018 12 to 1.30 जैविक शेती त्यासाठीचा कच्चा माल आणि वापर
  1.30 to 4.30 संत्रा प्रक्रिया निर्यात संधी यशोगाथाHall 3 (26-Nov-2018)
Date Time Topic
26-Nov-2018 12 to 1.30 ऑनलाईन राष्ट्रीय शेती बाजारामार्फत (e - nam) शेतमालविक्रीच्या कार्यपद्धती आणि सुविधा
  1.30 to 3  
  3 to 4.30 महाराष्ट्रातील शेती सुधारणांसंबंधी काय धोरणे असावीत याबाबत शेतकऱ्यांना आपली मते मांडण्यासाठीचा खुला मंच
     

 


 आयोजक

माध्यम सहकार्य

© कॉपीराईट २०१७, MMactiv. सर्व हक्क अभादीत .

web counter

वेबसाइट डिझाइन आणि डेव्हलप बाय : SCI Knowledge Interlinks